top of page

SOM LEDER ER DU ET FORBILDE!

Som leder av en organisasjon bestående av frivillige er det mye man skal tenke igjennom. Du skal komme i mål med prosjekter, kalle inn til medarbeidersamtaler, kommunisere med frivillige og ha møter med eksterne. Det er mye ansvar og mange brikker som skal falle på plass, innimellom kan arbeidet kjennes uoversiktlig og uoverkommelig. Det er viktig å holde hodet over vann og tenke klart, det er mange som følger med på hva du gjør og du er et forbilde for mange!

I dette innlegget vil jeg rette blikket mot deg som leder og gi noen tips som forhåpentligvis kan gjøre hverdagen din som leder bedre.

Å lede seg selv

Som leder av en organisasjon må man ofte lede seg selv, det er ingen over deg i organisasjonshierarkiet som kaller deg inn på medarbeidersamtaler. Derfor er man i stor grad nødt til å passe på seg selv, og det kan være krevende! Det viktigste for at jeg skal fungere som en god leder å være uthvilt, ha sett nok på Netflix og er mett. Jeg vet at for å presentere er dette er noe jeg må prioritere tid til. Jeg er også svært glad i studiet mitt og liker å lese, da jeg sjonglerte studier og festivaljobbing ga det meg en energi med jevnlige lesepauser. Å lære seg selv å kjenne er en treningssak og en god kvalitet, livet blir også hyggeligere for dem du samarbeidee med hvis du kommer uthvilt på jobb!

Helt i begynnelsen av vervet som ISFiT-president, da motivasjonen var på topp, noterte jeg også ned en del tanker om hvorfor jeg elsker ISFiT, hva som er mine personlige mål og hvordan disse henger sammen med ISFiT sine mål. Dermed hadde jeg noen påminnelser å vende tilbake til på grå dager, som kunne minne meg på hvorfor jeg hadde dedikert to år til ISFiT.

Jeg tror også det er viktig å informere de andre frivillige i ditt nærmeste team om hvordan du har det, hva som er utfordrende og hvordan du ønsker å prioritere. I en ledergruppe så må man passe på hverandre. Å dele erfaringer om vervet, trivsel og ledelse styrker dere som en gruppe.

Du er et forbilde!

Enten du vil eller ikke, og uansett hvor kleint det er, kommer de frivillige til å se opp til deg. Det er derfor lurt å være ekstra bevisst på hvordan du opptrer. Men like viktig som det er å være snill, møte opp tidsnok, gjøre jobben din og respektere kollegaer er det også viktig å være et såkalt uperfekt forbilde. Du leder tross alt en frivillig organisasjon, det er også lov å ta seg fri, se på film eller ta en skikkelig helaften på byen. Jeg mener det er viktig å ikke dyrke en kultur der alt skal være perfekt og alle jobber rævva av seg.

Du må også tenke over at det du spøker om og forteller kan oppfattes annerledes av dem du leder. Det som kjennes som litt uskyldig sladder eller tøysete fjas tillegges større betydning og mening når det kommer fra deg. Du må derfor være forsiktig med å snakke om andre, komme med bemerkninger om kollegaene foran en større gruppe eller slå an en vits. Folk spisser ørene og det du sier som leder får stor kraft.

Kunnskap og nettverk gir makt

Jeg tror også det er viktig å tenke på hvordan organisasjonsstrukturen påvirker organisasjonskulturen, og at det er nødvendig å innfinne seg i at det eksisterer hierarkier og at man bør ta hensyn til disse. Jo lenger man har vært med i en organisasjon, jo mer kunnskap har man om interne prosesser, økonomi og andre frivillige. I tillegg har man gjerne et større nettverk å manøvrere seg i. Dette kan være strukturerer og prosesser det viktig å være klar over at eksisterer. Å være ny eller nederst i et organisasjonshierarki kan kjennes skummelt, demotiverende og ensomt, det er viktig å skape et inkluderende og trivelig miljø, der flere kan bidra med ideer og få plass. Ved å ta ansvar for å introdusere frivillige for hverandre, kurse, skolere, invitere på fest og gi innpass på møter kan følelsen av å tilhøre et hierarki kanskje forsvinne litt.

Helhetsoversikt

Å være et forbilde er også å ha respekt for andres tid, og dette er spesielt viktig når det arbeides frivillig. Jeg tror alle setter pris på gode oversikter og kontroll over hva som skal skje i månedene fremover. Dette krever at du alltid ligger et kvartal eller semester foran alle andre, men jeg mener at det er din oppgave som leder. Å ha god oversikt over frister, seminarer, møter og fester viser respekt for medarbeiderne dine.

Å ha god oversikt over hva kollegaene dine arbeider med er også en fin ting, alle setter pris på en leder som vet hva de ulike delene av organisasjonen jobber med og hva de kan ha behov for. Samtidig er det viktig at du også informerer om hva du jobber med, i tilfelle noe skulle skje må også du kunne erstattes. I ISFiT begynte vi alle møter med en runde rundt bordet der alle styremedlemmene fortalte hva de og undergruppene deres hadde gjort siden sist, det fungerte svært godt og gjorde at alle i styret til en hver tid var oppdatert på hverandres arbeid og kunne bistå hverandre ved behov.

Delegering

Å tørre å gi fra seg egne prosjekter gir tillitt til medarbeiderne dine. Delegering kan være kjempevanskelig og det kan være skummelt å gi prosjektene sine til andre. Men jeg tror det å gi fra seg oppgaver er ekstremt viktig! Først og fremst gir du tillitt til dem du leder, og tillit skaper som regel gode resultat. Hvis man derimot delegerer arbeidet halvveis før prosjektet skal leveres eller alltid skal ha en finger med i spillet vil det resultere i et halvveis resultat og at ingen kjenner eierskap til prosjektet. Frivillige som derimot mestrer selv er ofte stolte frivillige som leverer gode resultat. Når du stoler på kollegaene dine er du et godt forbilde!

Lag retningslinjer

Ved å etablere noen retningslinjer og rutiner for hvordan arbeidsplassen skal være er det lettere for deg som leder å være tydelig på hvordan dere skal ha det i organisasjonen. Dette kan gjelde regler for når det er greit å drikke alkohol og ikke, og hva som skjer med frivillige som for eksempel har promille på jobb. Eller hva som bør skje om noen utsettes for seksuell trakassering og uønsket oppmerksomhet. Eller hva du som leder skal gjøre om noen i organisasjonen må avskjediges. Det er mange gråsoner i frivilligheten, frivillige er gjerne både kollegaer og venner, og det kan være vanskelig å vite om ølen etter møtet er jobb eller fest. Hvis dere har snakket om reglene på forhånd, notert dem ned og kommunisert dem til de frivillige er det enklere å håndheve dem i etterkant!

Ekstern ledelse

Som leder har man ofte ansvaret for å holde kontakt med samarbeidspartnere og andre aktører. Dette er enda en jobb man ikke skal kimse av. Du er ikke bare ansikt utad til dem du leder, men også til eksterne aktører. Og hvordan folk utenfra oppfatter deg og hvordan organisasjonen og arbeidet kommuniseres er viktig å ha et reflektert forhold til. Dette blir fort et spørsmål om kommunikasjon og øvelse i mediehåndtering, men handler også like mye om å forholde seg tydelig og profesjonelt til dem du har kontakt med. Og dette gjelder forøverig alle i organisasjonen som skal ha kontakt med eksterne. Noe av det mest irriterende jeg vet er når jeg får epost av folk uten at de presenterer seg ordentlig eller har en signatur i eposten. Det er ikke bare du som skal opptre forbilledlig, organisasjonen du leder skal også det...og det er ditt ansvar!

Få ting gjorde meg mer stolt og lykkelig enn å få positiv respons fra medarbeidere, se dem kose seg på jobb, utvikle seg og lære noe nytt! Jeg håper denne artikkelserien kan bidra til noen tips og triks som kan gjøre hverdagen din hyggeligere og lederskapet bedre!

Legg gjerne igjen en kommentar om du har egne innspill og erfaringer til hva som gjør en leder god!


bottom of page