top of page

DISKRIMINERING, HVORFOR?

Camila ble sparket og slått da læreren så vekk. Av de blonde jentene i klassen fikk hun flere slag mot underlivet. Camila var også blond, slik det er høyest ansett å være i Latin Amerika. Hun var også 7 år, som resten av oss i 2. klasse på Montersorri-skolen i Chiles hovedsstad.

Det var bare det at Camilla hadde Down's syndrom. Og læreren grep ikke inn.

Ikke mange år senere befant jeg meg i et helt annet klassrom, i det kritthvite nabolaget på Nordstrand i Oslo. I områdets éne kommunale bolig bodde en familie fra Afghanistan, det var ingen som gjorde noe for å inkludere dem.

Én dag tok Ali med seg kniv på skolen.

Som innbygger på 127. gate i Harlem i NYC så jeg resultatet av et samfunn der den svarte delen av befolkningen tjener 75 prosent av hva den hvite gjør. Jeg så mennesker som bor på gata, arbeidsløse og med store rusproblemer, fordi de blir diskriminert i arbeidsmarkedet.

«Hei, har du noen cent, sønnen min må ha melk og jeg skal tilbake til fengselet imorgen».

Inne på en såkalt "safety zone" i Guatemala City, skjermet fra urbefolkning og tiggere, satt lederen av den guatemalske OL-komiteen og jeg og spiste burgere. Vi snakket om korrupsjon og om ISFiT. Da vi hadde spist ferdig takket jeg for maten, han ønsket meg god tur hjem og videre lykke til i livet.

- Det kommer til å gå bra med deg, sa han, «porque eres muy bonita», fordi du er så pen.

Dette her, det er diskriminering. Det er usaklig og urimelig forskjellsbehandling av individer på bakgrunn av hvordan man ser ut, gruppetilhørighet, legning og kjønn.

Diskriminering fører til skjev fordeling av goder som helsetjenester og utdanning. Det fører til vold og frihetsberøvelse. Det står i veien for ytringsfirhet og religionsfrihet. Camilla ble slått. Ali fullførte aldri skolen. Gutta i Harlem hadde ikke råd til å sende barna sine til legen.

Diskriminering fører til undertrykkelse av lesbiske, homofile og transseksuelle. Kvinner og menn holdes tilbake av eksisterende normer og tanker om hvordan kjønnsrollene bør være. Urbefolkning diskrimineres på det groveste fordi de snakker et annet språk og kler seg annerledes. I sin værste form fører diskriminering til grusom vold, traksassering og total eksludering fra samfunnet.

7 år i Chile

Hvis jeg hver dag hadde fått høre at den eneste egenskapen jeg har er pen, så kan jeg love at jeg aldri hadde stilt som kandidat til å bli ISFiT-president.

Men det gjør jeg. Og med god grunn.

For hvorfor er det slik at en svart gutt blir skutt i Furguson? Hvorfor stemte kirkerådet nei til vigsel av homofile og lesbiske? Hvorfor blir en utdanna indisk jente voldtatt og drept på en buss, funnet med alle innvoller utenfor kroppen? Hvorfor tar ikke Norge imot flere syriske flytkninger med psykiske lidelser og fysiske skader, i en krig med utgangspunkt i diskriminering og undertrykkelse av religiøse og etniske grupper?

Vi må tørre å ta samtalen, uten at annerledes blir et skjellsord, forskjell blir rasisme og uliket blir til vold.


bottom of page