top of page

VÅRT LAND: BESKYLDER KIRKEN FOR JØDEHAT

Mellomkirkelig råd oppfordrer til boikott av Israel-okkuperte områder. Antisemittisme, hevder Norge I DAG-redaktør.

image-2.jpg

FOTO: Stian Lysberg Solum/NTB scanpix

Bjarte Ystebø, assisterende redaktør i avisen Norge I DAG går hardt ut mot Mellomkirkelig råd og hevder de har låst seg fast i et anti-­Israel spor. Han uttaler seg etter at ­Mellomkirkelig råd for Den norske ­kirke i forrige uke ytret et ønske om en fredelig løsning på Gaza.

Boikott. I 2010 gikk Mellomkirkelig råd ut og sa at de ønsket å boikotte israelske varer produsert på okkupert jord. I dag står de fortsatt på sitt, men en generell boikott av Israel er de fortsatt i mot.

– Vi tror ikke boikott er et egnet middel til å fremme fredsbygging. Men vi har oppfordret til å ikke investere i fond som opprettholder ulovlig ­okkupasjon, forklarer Erling Pettersen, leder for Mellomkirkelig råd.

Norge i DAG-redaktøren liker ideen om boikott av okkuperte områder svært dårlig.

– Dette synes jeg har en antisemittisk undertone. Det er mange okkuperte områder i verden, men nå lager Mellomkirkelig råd et eget sett med regler som bare gjelder Israel og jøder, sier Ystebø.

Pettersen mener at det ikke finnes noe som helst spor for antisemittisme i deres arbeid, og at de har et standpunkt som gjenspeiler norsk utenriks­politikk: Det viktigste er å få begge partene til å akseptere våpenhvile.

Autopilot. Ystebø mener Mellomkirkelig råd bør vise forståelse for Israels situasjon i større grad enn det de har gjort.

– Veldig ofte kommer det uttalelser fra Mellomkirkelig råd på autopilot. Standpunktene deres må bestå en etisk prøve og det gjør de ikke, sier Ystebø.

Pettersen forklarer at områdene Israel okkuperer er i strid med internasjonal rett, noe de tar sterkt avstand fra.

– Situasjonen er at Israel er militært overlegen og at Palestina blir nektet humanitære rettigheter. Vi tar derfor avstand fra okkupasjonen og det er dette som utgangspunktet for vårt standpunkt, sier Pettersen.

Lederen for Mellomkirkelig råd er klar over at mange opplever det tydelig standpunktet de har tatt om okkupasjonen som en klar støtte til Palestina. Pettersen er likevel tydelige på at de anerkjenner staten Israel og ønsker å arbeide for at aktørene i konflikten skal anerkjenne folkerettslige legitimitet, på begge sider.

– Det lutherske verdensforbund ber medlemskirker påvirke sine regjeringer til å gi Palestinske myndigheter sin støtte. Stiller Mellomkirkelig råd seg bak dem?

- Ja det gjør vi. Forhand­lingene Børge Brende er med på er også helt i tråd med ­ønskene vi har fått fra Det lutherske ­verdensforbund, sier lederen i mellomkirkelig råd.

Han er tydelig på at det ikke er deres rolle å uttale seg om konflikten i Midtøsten politisk eller ytre partipolitikk, men at de har en forpliktelse til å følge opp menneskerettighetene.

Rop om hjelp. Pettersen forteller at Mellomkirkelig råd har hatt jevn kontakt med søsterkirkene sine siden konflikten brøt ut på Gaza.

– Vi opplever at konflikten er helt ute av kontroll nå. Med bombardementet av et så tett befolket området på Gaza synes vi at FN sikkerhetsråds krav om våpenhvile er den eneste mulige utgangen på kort sikt.

Fra søsterkirkene på Gaza får Mellomkirkelig råd et rop om hjelp, behovet for hjelp til de sivile ofrene er stort.

– Kirken har et ansvar for å aktivt arbeide med religionsdialog. Ikke minst gjennom søsterkirkenes eget arbeid og gjennom det arbeidet som skjer gjennom Rådet av religiøse institusjoner og Kirkenes Verdensråds religionsdialogarbeid. Dialog og forsoningsarbeid er det viktigste kirken kan gjøre, sier Erling Pettersen.

bottom of page